آیسی میکرو

آموزش تعمیر صفحه کیلومتر فصل دوم

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85

در این بخش با مراحل تعمیر تخصصی یک صفحه کیلومتر (تغذیه برق های ورودی , رگولاتور و ...)آشنا خواهیم شد.


تعمیر صفحه کیلومتر پیکان

/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86

تعمیر صفحه کیلومتر وانت پیکان با ایراد از کار افتادن کامل