آموزش تعمیر صفحه کیلومتر خودروی دنا

آموزش تعمیر صفحه کیلومتر خودروی دنا - سمند مالتی پلکس

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7

در این بخش با نحوه تعمیر صفحه کیلومتر خودروی دنا , با ایراد بهم ریختگی حروف یا محو شدن حروف بر روی ال سی دی (LCD) یا نمایشگر صفحه کیلومتر می پردازیم.