علت خاموش شدن ساعت پژو 206 چیست

علت خاموش شدن ساعت (نمایشگر) پژو 206 چیست ؟؟

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-206

در این بخش با علت خرابی و از کار افتادن نمایشگر (ساعت) خودروی پژو 206 Type A  آشنا خواهیم شد.