علت خاموش شدن ناگهانی صفحه کیلومتر پژو 405

آموزش تعمیر صفحه کیلومتر فصل اول

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84

در این بخش با مراحل تعمیر یک صفحه کیلومتر پیکان آشنا خواهیم شد که کاملا از کار افتاده و خاموش است.