صفحه کیلومتر پژو پارس مدل ایپاکو - ساژم با ایراد از کار افتادن دکمه تریپ که پس از باز کردن و عیب یابی دقیق و تعویض قطعات معیوب به طور کامل رفع عیب شد.



برای خرید تک سوییچ دکمه تریپ صفحه کیلومتر ایپاکو اینجا کلیک کنید.