تعمیر صفحه کیلومتر وانت پیکان با ایراد از کار افتادن تمام عقربه ها و نمایشگر مسافت.

بعد از عیب یابی به طور کامل تعمیر و رفع عیب شد.


برای خرید صفحه کیلومتر پیکان اینجا کلیک کنید.


برای خرید صفحه کیلومتر پیکان اینجا کلیک کنید.