تعمیر صفحه کیلومتر وانت پیکان دوگانه سوز با ایراد آبخوردگی و از کار افتادن کامل .

پس از تست و بررسی کامل , کاملا تعمیر و رفع عیب شد.
برای مشاهده کلیپ تست صفحه کیلومتر پیکان وانت دوگانه سوز قبل از تعمیر اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده کلیپ تست صفحه کیلومتر پیکان وانت دوگانه سوز بعد از تعمیر اینجا کلیک کنید.

برای خرید صفحه کیلومتر وانت پیکان دوگانه سوز اینجا کلیک کنید.

برای خرید دستگاه تستر صفحه کیلومتر اینجا کلیک کنید.