حال که در فصل قبل با انواع مقاومت ها آشنا شدیم در این فصل به نحوه خواندن و محاسبه مقدار مقاومت ها میپردازیم :

محاسبه مقاومت از روی جدول کدهای رنگی

مقدار مقاومت الکتریکی همیشه از چپ به راست خوانده می‌شود. برای محاسبه مقدار مقاومت، نوار رنگی با پهنای بیشتر باید در سمت راست قرار بگیرد. این نوار، نمایانگر تلرانس یا دقت مقاومت است. با تطبیق رنگ اول از سمت چپ و شماره آن در ستون ارقام، اولین رقم مقدار مقاومت مشخص می‌شود. به همین ترتیب،‌ با تطبیق دومین رنگ از سمت چپ با شماره آن در ستون ارقام، دومین رقم مقدار مقاومت نیز مشخص می‌شود. سپس عدد رنگ دوم در کنار عدد رنگ اول و در سمت راست آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، مقدار مقاومت از سمت چپ به سمت راست نوشته می‌شود. شکل زیر، جدول رنگ مقاومت را نشان می‌دهد:

 

                                       جدول استاندارد محاسبه مقاومت از روی رنگمحاسبه مقاومت‌های SMD

مقاومت‌های نصب سطحی یا SMD،‌ مقاومت‌هایی مستطیلی شکل و بسیار کوچک هستند. این نوع مقاومت‌ها با فناوری فیلم فلزی ساخته می‌شوند تا مستقیما روی سطح مدار چاپی لحیم شوند. مقاومت‌های نصب سطحی، یک زیرلایه سرامیکی دارند که روی آن، یک لایه ضخیم از اکسید فلز ته‌نشین شده است. مقدار مقاومت با افزایش ضخامت، طول یا نوع فیلم مورد استفاده کنترل می‌شود.

برای تعیین مقدار مقاومت‌های نصب سطحی، یک کد عددیِ سه یا چهار رقمی روی آن‌ها چاپ می‌شود. مقاومت‌های نصب سطحی استاندارد، با یک کد سه رقمی مشخص می‌شوند. در این حالت، دو رقم اول نشان‌دهنده دو عدد اول مقدار مقاومت و رقم سوم ضریب آن است (۱۰، ۱۰۰ و غیره)                                               طریقه محاسبه مقاومت های smd


مقاومت‌های سطحی که روی آنها عبارت «۰۰۰» یا «0000» چاپ شده است، نشان‌دهنده مقاومت با اندازه صفر هستند (0Ω). بنابراین این مقاومت‌ها در مدار، به‌صورت اتصال کوتاه عمل می‌کنند.(مقاومت شنت)