از آنجایی که صفحه کیلومترهای دیجیتال دارای قطعات حساس الکترونیکی می باشند هرکدام از عوامل زیر میتواند بخشی یا کل مجموعه صفحه کیلومتر را از کار بیندازد که عبارتند از :

1. سوختن فیوز مربوط به برق صفحه کیلومتر : که با تعویض فیوز مربوطه مشکل برطرف خواهد شد.نحوه تست فیوز نیز به این گونه است که با در آوردن و نگاه کردن نباید قطعی در آن مشاهده شود. فیوز توسط لامپ تست و مولتی متر نیز قابل تست کردن است.

2. اتصال یا قطعی در سیمکشی: با چک کردن برق ها ورودی توسط مولتی متر یا لامپ تست میتوان از قطعی یا سالم بودن سیمکشی اطمینان حاصل نمود.

3. شارژ کردن بیش از حد دینام : در صورت خرابی دینام یا شارژ کردن ناگهانی که میتواند ناشی از خرابی آفتامات دینام باشد باعث میشود ولتاژ زیادی به صورت ناگهانی به صفحه کیلومتر اعمال شود که باعث خرابی و سوختن صفحه کیلومتر می شود.برخی از نشانه های اولیه خرابی دینام میشود به کم نور و پر نور شدن نور تمام چراغها و .... اشاره کرد.

4. جابجا بستن بست های سر باتری: در صورت جابجا بسته شدن قطب های باتری با جابجا شدن پلاریته های مثبت و منفی امکان آسیب به صفحه کیلومتر وجود دارد.

5.رطوبت و آبخوردگی و گردوخاک: یکی از مهمترین عوامل خرابی تمام قطعات الکترونیکی رطوبت و آب می باشد.

آب و رطوبت به دلیل خاصیت رسانایی باعث سولفاته شدن و اتصال در مدارات میشوند که باعث آسیب رساندن جدی به مدار می شوند.

6. قلع مردگی (لحیم سرد): به مرور زمان به دلیل گرم و سرد شدن مدارات اتصالات دچار  قطعی میشوند(پایه های قطعات از روی سطح برد جدا شده و با فاصله کمی از سطح مدار قرار میگیرند که با کمی دقت یا نگاه کردن در زیر لوپ کاملا مشخص خواهد شد) که اصطلاحا به آن لحیم سرد یا قلع مردگی می گویند. که با قلع ریزی مجدد این ایراد بر طرف خواهد شد.